JCI Wereldcongres 2017 - Mooie ideeën gepitcht!

JCI Wereldcongres 2017 - Mooie ideeën gepitcht!

Leden van JCI Amsterdam, JCI 't Sticht, JCI Utrecht en JCI Rotterdam Haven hebben afgelopen week hun plannen voor programma-onderdelen gepresenteerd aan de programma commissie van het Wereldcongres 2017.

 

In een interactieve sessie zijn vragen behandeld als:

  • hoe linken we de activiteit aan het thema WeDO 2030!
  • wat is er nodig aan middelen (vrijwilligers, geld, vervoer etcetera)
  • hoeveel deelnemers kunnen meedoen aan het programmaonderdeel, op één of meerdere dagen?

 

Door deze sessie hebben we met elkaar vertrouwen opgebouwd dat de plannen van de betreffende Kamers haalbaar zijn en dat ze een mooie invulling geven aan het wereldcongres.

 

De overige Kamers die plannen hebben ingediend zullen in de komende weken door de Stichting benaderd worden met feedback en vragen. Daarnaast zullen we in het najaar een vergelijkbare sessie houden, onder andere met vertegenwoordigers van de Haagse Kamers.

 

Inline 28-6-2016

 

Partners

jci partners 2
jci partners 2