smalle-banner-sdg.jpg

Van 24 t/m 27 juli vindt in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York de UN Global Partnership Summit plaats. Tijdens deze 4-daagse top zetten overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuen van over de hele wereld zich samen in voor een betere wereld en een duurzame verandering. Zo pleit JCI er bijvoorbeeld voor om internationale vrouwendag te veranderen in Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw. Ook JCI Nederland is bij de Global Partnership Summit aanwezig.

Samenwerking met de Verenigde Naties (VN)

In 1954 verleende de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) JCI een Speciale Consultieve Status, waarmee officieel de ondersteunende relatie tussen JCI en de VN werd vastgelegd. JCI werkt sindsdien met de VN samen aan een hogere standaard voor het menselijk leven en helpt waar mogelijk bij het oplossen van milieu-, sociale-, economische- en gezondheidsproblemen in de wereld. Jaarlijks vindt overleg plaats tijdens de UN Global Partnership Summit in New York.

Global Goals for Sustainable Development

Onder leiding van de VN is in 2015 de eerste mondiale agenda bepaald. Hierin hebben 193 landen afgesproken zich in te zetten voor een betere wereld aan de hand van 17 Global Goals for Sustainable Development. Deze wereldwijde doelstellingen moeten ervoor zorgen dat extreme armoede wordt beëindigd, ongelijkheid en onrecht wordt geminimaliseerd en uitdagingen van klimaatverandering worden aangepakt. Sinds 2004 heeft JCI zich gecommitteerd aan het behalen van de Millennium Doelen en in 2015 aan de Global Goals for Sustainable Development, de nieuwe set van 17 doelen met een tijdslimiet.

Van wereldwijde doelstellingen naar lokale impact

De 100 lokale Kamers binnen JCI Nederland en de meer dan 5.000 lokale Kamers van JCI wereldwijd organiseren het hele jaar door diverse initiatieven om deze 17 doelstellingen te helpen realiseren. Dit varieert van het ondersteunend begeleiden van jongeren in hun zoektocht naar een passende baan tot het organiseren van fundraising voor bijvoorbeeld de NSGK die strijd voor een inclusieve maatschappij waarin kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking gewoon mee kunnen doen. Ook zetten JCI-leden zich in voor opruimacties tijdens World Clean-up Day en voor grote bewustwordingscampagnes zoals Peace is Possible. JCI wil via lokale initiatieven een bijdrage leveren aan de globale doelstellingen. Renée van der Zwan, voorzitter van JCI Nederland: ‘Ik zie het echt als een voorrecht dat onze Nederlandse leden eens per jaar actief deel kunnen nemen aan de Global Partnership Summit en in het hoofdkantoor van de VN hun stem kunnen laten horen.’