CvA JCI Nederland in studio First Impression audiovisueel.jpg

Met elkaar kunnen we enorm veel bereiken en wordt er enorm veel bereikt. Door de gave voorbeelden te delen, inspiratie op te doen en de samenwerking te zoeken op datgene wat gerealiseerd wordt, kunnen we de bekendheid van de projecten en JCI in het algemeen vergroten. De JCI Awards hebben als doel de buitengewone realisaties van Kamers en leden te erkennen en waarderen.

Kamers kunnen hun nominatie insturen om mooie projecten en leden met een bijzondere prestatie aan het einde van het jaar in het zonnetje te zetten. Hieronder vind je alle informatie voor deze procedure.

Internationaal is er ook een Awards Programma tijdens de Europese Conventie en het Wereld Congres. JCI Nederland stimuleert Kamers om de samenwerking te zoeken en meer projecten af te vaardigen voor de Internationale Awards. Zo kunnen we ook internationaal laten zien welke impact er in Nederland.

Bekijk hier welke awards je kunt winnen! 

Awards proces

Het Awards Proces voor 2021 ziet er als volgt uit:

Wie kan iets of iemand nomineren?

Elke lokale Kamer, die in lijn is met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van JCI Nederland, mag een Award dossier (invulformulier) indienen. Het dossier (invulformulier van 2 pagina's) moet goedgekeurd worden door de Voorzitter van de Kamer (Uitzondering is de Best Local President/Board Award, deze kan zonder handtekening van de Voorzitter ingediend worden). Als een project of activiteit door meer dan één Kamer is gerealiseerd, dan kunnen deze Kamers het dossier samen indienen. 

Welke richtlijnen worden gehanteerd?

 • Het project moet gerealiseerd zijn in het huidige verenigingsjaar van JCI Nederland. Voor programma’s of activiteiten op langere termijn moet het belangrijkste deel gedurende de vermelde periode plaatsgevonden hebben.
 • Het project mag geen Award gewonnen hebben tijdens een vorige Awards uitreiking van JCI Nederland.
 • Eenzelfde project mag niet in verschillende categorieën worden ingediend.
 • Een Kamer kan slechts één project per categorie indienen.
 • Een Kamer kan in elke categorie een project indienen. Met uitzondering van de Presidential Awards, welke gekozen wordt door de Landelijk Voorzitter van JCI Nederland.

Waar en wanneer moeten de nominaties ingediend worden?

 • De termijn voor het indienen van de Award dossiers start op maandag 15 november 2021.
 • De deadline voor het indienen van Award dossiers is maandag 20 december 2021 om 23.59 uur.
 • Het dossier/ invulformulier mag per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoe verloopt de verkiezing?

 • De jury* kiest uit de inzendingen per categorie een top drie. 
 • Wanneer er in een categorie minder dan drie inzendingen zijn, dan zal de Award niet worden uitgereikt, maar krijgen de inzendingen een eervolle vermelding.
 • De Awards worden uitgereikt op een nader te bepalen moment, tijdens het januari CvA op 22 januari 2022 in Venlo. 

*Jury – De jury bestaat uit de Immediate Past President van JCI Nederland (in 2020 de National President) en 4 tot 6 Kamerafgevaardigden. Kamers ook juryleden voor de Awards afvaardigen. Per Kamer kan er één lid worden afgevaardigd.