smalle-banner-sdg.jpg

Het Federatiebestuur van JCI Nederland wordt gevormd door de nationaal voorzitter van JCI Nederland en zijn bestuursleden. Naast de vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, legal counsil hebben de voorzitters van de verschillende landelijke teams eveneens zitting in het bestuur. Elk jaar wisselt het Federatiebestuur ('one year to lead').

Het Secretariaat van JCI Nederland is het eerste aanspreekpunt voor de leden als het gaat om ledenadministratie en informatieverzoeken. Ook voor iedereen die (nog) géén lid is van JCI, maar graag meer informatie ontvangt.

De secretaris handelt alle berichten af van/voor het landelijk bestuur, bereidt vergaderingen voor en notuleert.

Team Business draagt zorg voor beleid van de pijler Business.
Onder de naam 'JCI in Business' worden netwerkbijeenkomsten door het hele land georganiseerd. Verder staan bedrijfsbezoeken en het Wereldhandelsspel op de agenda. Internationaal gezien in TOYP en belangrijk speerpunt.

Ben je maatschappelijk betrokken en wil je een positieve impact maken op je omgeving? Ben je geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen? De eerste stap om hiermee aan de slag te gaan is door lid te worden van je lokale JCI organisatie.

Team Internationaal legt connecties met andere pijlers die een internationaal verlengstuk van het meer lokaal gerichte active citizenship kunnen gebruiken.

Team Marketing, Communicatie en PR draagt zorg voor de communicatie-uitingen van JCI Nederland, zoals de website, de nieuwsbrieven, het beheer van social mediakanalen, de informatiebrochures, etc.

Team Training en Development ontwikkelt nieuwe trainingen, leidt nieuwe JCI trainers en JCI coaches op, en biedt de Kamers een mooi programma aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Waarom een team voor relatiemanagement? Als team relatiemanagement willen wij samen met (potentiele)partners streven naar duurzame en wederkerige ‘win win’ zodat zowel de partner als de JCI kamers waarde uit de partnership halen.

Leden van JCI die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan JCI (lokaal, nationaal, internationaal) kunnen in principe worden voorgedragen voor het senatorship door de eigen Kamer. Het senatorship is een persoonlijke JCI Award. In de internationale statuten staat hierover: "A life entitled JCI Senatorship may be awarded to individual members or past members as means of honouring them for rendering outstanding service to the JCI organization".

Hieronder de leden van de vertrouwenscommissie. Meer informatie te vinden in het reglement. Download reglement vertrouwenscommissie.

Bekijk hier het bestuur van het Wereldcongres 2017 in Nederland.