smallebanner-business.jpg

Ben je maatschappelijk betrokken en wil je meehelpen om de wereld te verbeteren? Ben je geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen? Word lid van een lokale organisatie bij jouw in de buurt en verbeter de wereld met lokale, nationale en internationale projecten. Veel projecten van lokale organisaties worden gerealiseerd door de handen uit de mouwen te steken.

Active Citizen Framework

Al eens van het jongetje en de boom gehoord? Een boom verspert de weg en niemand kan er nog door... tot een jongetje besluit actie te ondernemen. Alleen kan dat jongetje dat uiteraard niet doen, maar hij inspireert wel anderen om ook iets te doen en al snel zijn er anderen die helpen tot er uiteindelijk genoeg mensen helpen om de boom te verplaatsen... Wat zijn de bomen in onze eigen samenleving? Wij kunnen het jongetje zijn dat de beweging (met anderen) op gang trekt en zo de weg vrij maken van bomen om tot 'positive change' te komen!
Bekijk hier hoe het jongetje anderen inspireert tot het verplaatsen van de boom.

ACF – Kort samengevat

Met behulp van het JCI Active Citizen Framework geloven we dat iedereen positieve verandering, ofwel impact, kan creëren. Het ACF helpt je in een paar simpele stappen om met partners in jouw omgeving te komen tot duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die samenlevingen overal ter wereld tegenkomen. Team Community presenteert hieronder de 5 stappen in de vorm van een diamant.

Shine bright like a diamond

Onderstaand stappenplan wijst jouw Kamer de weg om te komen tot impact!

 1. Inventariseer maatschappelijke problemen in jouw omgeving en onderzoek wat de oorzaak hiervan is.
 2. Bedenk een gezamelijke en duurzame oplossing
 3. Zoek (samen met) relevante partners in verschillende sectoren om deze oplossing samen te realiseren.
 4. Schrijf een projectplan met concreet afspraken, meetresultaten en acties en voer het project uit: Shine bright like a diamond
 5. Evalueer (samen met de partners) de impact van het project op de omgeving aan de hand van de gestelde doelen en behaalde resultaten.

 

 

Wil je met je kamer aan de slag gaan met dit stappenplan? Klik dan hier voor de checklist die je op weg helpt met elk van de 5 stappen.

Neem bij vragen over het ACF of de Diamant contact op met MT Community. Op www.jci.cc vind je veel meer informatie over het ACF (Engelstalig) met tal van aanvullend materiaal, video's, handleidingen en nog veel meer.

Wat doen we voor jou?

Team Community heeft als voornaamste taak om alle kamers te faciliteren bij het opzetten van projecten ten behoeve van het goede doel, en alle zaken die daarbij komen kijken.

Je kunt de volgende ondersteuning van Community verwachten:

 • Advies aan Kamers over community projecten
 • Checklist voor het inzetten van het Active Citizen Framework
 • Training Achieve en Training Impact gratis aanbieden
 • Training Fun(d)raising;
 • Tips om geld in te zamelen;
 • Lokaal project landelijk zichtbaar maken;
 • Installatieprojecten;
 • Netwerk van onder meer de samenwerkingspartners dat kan worden ingezet bijvoorbeeld bij een CvA of NC (denk aan workshop of key note speakers);
 • Database met internationale projectvoorbeelden;
 • Introductie bij onze samenwerkingspartners op lokaal niveau

Wil je een beroep doen op een van deze zaken? Neem dan contact op met een van ons.

De Sustainable Development Goals en JCI

SDG's, het komt bij elk evenement naar voren en is zelfs al in de Kamer genoemd. Maar wat betekent dit eigenlijk? Wat houdt dit in? Wat moet ik ermee? Wat kan mijn Kamer hiermee?

Zeventien 'Sustainable Development Goals', of Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Dit zijn doelen om de wereld tot 'een betere plek te maken in 2030', volgens de Verenigde Naties in de mondiale agenda.
De grootste uitdaging is volgens de VN het beëindigen van extreme armoede en daardoor het eerste en belangrijkste doel.
Andere doelen gaan over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar er zijn ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Wat betekenen de SDG's voor jou?

Jij bent onderdeel van de Doelen. Kleding die je voor een CvA bij de winkel koopt, komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië.
Door jouw overhemdje of jurkje ben je verbonden met werkomstandigheden daar: de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die je koopt en gebruikt. En de uitlaatgassen die onze auto's uitstoten, zorgen voor droogte of meer regen in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan ook jij bijdragen aan het behalen van de SDGs.

Hoe kan een Kamer hier invulling aan geven?

Wij geven invulling aan de SDG's door projecten op te starten en te koppelen aan de SDG's. Is er een Netwerkborrel? Kijk of het aan het doel Partnerships verbonden kan worden. Zamel je cadeautjes in met Sinterklaas voor kindertjes die geen cadeautjes krijgen omdat er geen geld voor is? Koppel het aan het doel voor 'geen armoede'.
JCI zet zich al in voor de wereld, of deze nu zakelijk, maatschappelijk of natuurlijk van aard is: Koppel je projecten aan de Pijlers van JCI en zo aan meerdere SDG's.

En dan?

Neem contact op met de SDG Commissie. Zij helpen je verder en bieden een platform aan informatie over alles wat er speelt rondom deze Sustainable Development Goals.

Dus: Wát waren die Goals nou ook al weer?

17 Duurzame Ontwikkeling Doelen
Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
Gezondheidszorg voor iedereen
Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
Duurzame consumptie en productie
Aanpak klimaatverandering
Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

FAQ

Q&A van de meest gestelde vragen aan team Community.

Community ondersteunt namens het federatiebestuur alle kamers in Nederland bij het invullen van een van de pijlers van JCI, namelijk Community, oftewel maatschappelijke betrokkenheid. Hier vallen goede doelen onder, maar het gaat verder dan dat.

Community heeft betrekking op alle initiatieven die bijdragen aan een betere maatschappij. De verbinding leggen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties speelt hierin een belangrijke rol. Dit vormt de basis voor het Active Citizen Framework.

Kijk hieronder een filmpje met een heldere uitleg over het Active Citizen Framework:

Team Community heeft als voornaamste taak om alle kamers te faciliteren bij het opzetten van projecten die een positieve impact hebben op de samenleving, en alle zaken die daarbij komen kijken.

Je kunt de onder andere de volgende ondersteuning van Community verwachten:

 • Advies aan kamers over Community projecten
 • Tips voor het inzetten van het Active Citizen Framework
 • Training Achieve en Training Impact gratis aanbieden
 • Database met internationale projectvoorbeelden
 • Introductie bij onze samenwerkingspartners op lokaal niveau
 • Training fondsenwerven
 • Tips om geld in te zamelen
 • Lokaal project landelijk zichtbaar maken
 • Installatieprojecten
 • Netwerk van onder meer de samenwerkingspartners dat kan worden ingezet bijvoorbeeld bij een CvA of NC (denk aan workshop en key note speakers)

Wil je een beroep doen op één van deze zaken? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met één van ons.

Team Community adviseert in de breedte over hoe kamers om kunnen gaan met Community projecten. Een specifieke focus en ondersteuning bestaat er momenteel op:

 • Active Citizen Framework
 • 1000kansen: programma gericht op het bieden van kansen aan jongere werkzoekenden
 • Samenwerkingspartner Nederlandse Rode Kruis: projecten onder andere op het gebied van Eerste hulp en zelfredzaamheid
 • Samenwerkingspartner Cordaid: projecten onder andere op het gebied van sociaal ondernemerschap en armoede.

Er is sinds 2015 geen apart landelijk goed doel meer. Wel hebben we de samenwerkingsverbanden met Nederlandse Rode Kruis en Cordaid. Deze zijn ingezet om de lokale afdeling van deze organisaties te verbinden aan de kamers. Verder is het 1000kansen programma een belangrijk thema.