smallebanner-molens.jpg

Binnen JCI Nederland zijn er vier categorieën voor nationale awards

1. Kamer Awards 
2. Project Awards
3. Persoonlijke Awards 
4. Speciale Awards

1. Kamer Awards

Bezem Award 
Kamer die zich het beste heeft gemanifesteerd en bijgedragen aan de doelstelling van JCI.

Blinde Paard van Utrecht 
Kamer die zich op de meest uiteenlopende wijze sociaal heeft getoond. Samen staat hierbij centraal.

PR Award 
Kamer die het meest in de positieve publiciteit heeft gestaan en daarmee ook JCI in het nieuws heeft gebracht.

Paul Vogels Award 
Kamer die het meest milieubewust is.

Jumpy Award 
Kamer die grote hordes naar groei en ontwikkeling neemt.

Daan Bolding Award 
Kamer met het beste jaarverslag qua stijl in inhoud.

Morshuis Award 
Kamer met de meeste leden aanwezig bij een NC.

Swentibold Award 
Kamer met de meeste leden aanwezig op een internationaal congres.

2. Project Awards

Fundraising Award 
Kamer die de meeste fundraising heeft gerealiseerd waarbij het niet alleen gaat om de hoogte van de fundraise, maar ook op de wijze waarop dit tot stand komt en aansluit bij de JCI doelstellingen.

Internet & Social Media Award 
Kamer of een project dat het meest effectief en succesvol online communiceert.

Beste Project Award 
Kamer die zich via een project heeft gemanifesteerd ten aanzien van JCI.

Twinning Award
Kamer die met een of meer twinning partners een project heeft gerealiseerd.

Business Award
Kamer met het meest in het oog springende project op het gebied van zakelijk management en vrij ondernemerschap.

3. Persoonlijke Awards

Visie in Actie Award
Beste kamervoorzitter - voor de kamervoorzitter met de beste prestaties op het gebied van leiderschap.

Afhamer Award 
Beste Kamerbestuur - voor het beste kamerbestuur.

Presidential Award 
Voor een JCI lid dat gedurende het bestuursjaar de meeste inzet heeft getoond bij de opbouw van de JCI organisatie.

Trainer van het Jaar Award 
Voor een persoon, project of Kamer die de beste bijdrage heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling van JCI als trainingsorganisatie.

Insight coach van het Jaar Award 
Voor een persoon, project of Kamer die de beste bijdrage heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling en samenwerking tussen JCI en Insights.

Impact Award 
Lid dat zich bovengemiddeld heeft ingezet voor een positieve verandering in de maatschappij, met impact op 1 of meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s), onderverdeeld in onderstaande categorieën.

 1. Gelijkwaardigheid & Rechtvaardigheid
  Leden die bijdragen aan een inclusieve maatschappij waarbinnen iedereen mee kan doen en dezelfde kansen heeft.

 2. Educatie & Arbeidskansen
  Leden die zich richten op de ontwikkeling van individuen om hen zo in staat te stellen (financieel) onafhankelijk te zijn.

 3. Duurzaamheid & Natuur 
  Leden die zich inzetten voor een schonere wereld, waarin we minder verspillen en zuinig omgaan met de aarde. 

 4. Welzijn en Gezondheid 
  Leden die zich inzetten om voor jong en/of oud in Nederland of daarbuiten de gezondheid en welzijn te verbeteren. 

 5. Economie en innovatie 
  Leden die zich inzetten om met de economie en innovatie bij te dragen aan een betere wereld.

4. Speciale awards

Ledengroei Award 
Kamer die de meeste nieuwe leden in een jaar heeft verkregen (in absolute als procentuele stijging).

WE DO Award 
Kamer of project dat op lokale schaal een project heeft georganiseerd (waarbij geen geld werd opgehaald maar iets werd ondernomen) om een positieve verandering in de maatschappij teweeg te brengen.

It Pays To Be An Orange Award 
Kamer, persoon of project dat op internationaal niveau heeft bijgedragen aan de doelstellingen en zichtbaarheid van JCI

Snelle links:

JCI Impact Summit

Nationale Award indienen     

Awardhistorie