smalle-banner-sdg.jpg

Binnen JCI Nederland zijn er vier categorieën voor nationale awards

1. Kamer Awards 
2. Project Awards
3. Persoonlijke Awards 
4. Speciale Awards

1. Kamer Awards

Bezem Award 
Voor de Kamer die zich het beste heeft gemanifesteerd en bijgedragen aan de doelstelling van JCI.

Paul Vogels Award/Natuur en milieu 
Voor de Kamer die het meest milieubewust is. Bijvoorbeeld middels een project of milieubewuste activiteit. (wordt alleen uitgereikt indien er een project heeft plaatsgevonden dat hier op focust)

Blinde Paard van Utrecht/Meest sociale Kamer 
Voor de Kamer die zich op de meest uiteenlopende wijze sociaal heeft getoond. Samen staat hierbij centraal.

Daan Bolding Award/Beste jaarverslag 
Voor de Kamer met het beste JCI-jaarverslag qua stijl en inhoud. Deze Award wordt tijdens het CvA in mei uitgereikt. 

PR Award 
Voor de Kamer die het meest in de (positieve) publiciteit heeft gestaan en daarmee ook JCI in het nieuws heeft gebracht.

Swentibold Award 
Voor de Kamer met de meeste leden aanwezig bij een internationaal congres. Deze Award wordt tijdens de Dutch Delegation Night op het Wereld Congres uitgereikt.

Morshuis Award 
Voor de Kamer met de meeste leden aanwezig bij een Nationale Conventie. Deze Award wordt tijdens de betreffende NC uitegereikt.

2. Project Awards

Fundraising Award 
Voor de Kamer die de meeste fundraising heeft gerealiseerd.

Best Project Award 
Voor de Kamer die zich via een project heeft gemanifesteerd ten aanzien van JCI.

NBN Business Award 
Voor de Kamer met het meest in het oog springende Kamerproject op het gebied van zakelijk management en vrij ondernemerschap. Deze Award wordt uitegereikt door MT Business. 

Twinning Awards 
Voor de Kamer die met een of meer twinning partners een project heeft gerealiseerd.

Internet & Social Media Award 
Voor de Kamer of een project dat het meest effectief en succesvol online communiceert.

3. Persoonlijke Awards

Afhamer Award/Beste Kamerbestuur Award 
Voor het beste Kamerbestuur, deze wordt uitgereikt tijdens de Bidbad en is open voor inschrijving.

Visie in Actie Award/Beste Kamervoorzitter Award 
Voor de Kamervoorzitter met de beste prestaties op het gebied van leiderschap.
Deze wordt uitgereikt bij de BidBad en is open voor inschrijving.

Presidential Award 
Voor een JCI-lid dat gedurende het bestuursjaar de meeste inzet heeft getoond bij de opbouw van de JCI-organisatie.
Deze Award wordt optioneel uitgereikt door de nationaal voorzitter tijdens de Bidbad.

Trainer van het Jaar Award 
Voor een persoon, project of Kamer die de beste bijdrage heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling van JCI als trainingsorganisatie. Deze Award wordt uitgereikt door MT Training & Coaching.

Insights coach van het Jaar Award 
Voor een persoon, project of Kamer die de beste bijdrage heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling en samenwerking tussen JCI en Insights. Deze Award wordt uitgereikt door MT Training & Coaching.

4. Speciale awards

Ledengroei Award 
Voor de Kamer die de meeste nieuwe leden in een jaar heeft verkregen. (bekeken in zowel absolute stijging als procentuele stijging). Deze awards wordt tijdens de Bidbad uitgereikt.

We Do Award 
Dit is de voormalig JCI DO Award en wordt uitgereikt aan een kamer of project dat op lokale schaal een project heeft georganiseerd - geen geld werd opgehaald, maar iets werd ondernomen - om een positieve verandering in de maatschappij teweeg te brengen. Impact dus! Deze wordt uitgereikt tijdens de Bidbad.

It pays to be Orange Award 
Deze Award gaat naar de kamer, de persoon of het project dat op internationaal niveau heeft bijgedragen aan de doelstellingen en zichtbaarheid van JCI. 
Deze Award wordt door Bertolt uitgereikt tijdens de Bidbad.