CVA 2020- JCI KENNEMERLAND-4584 - JCI Nederland.jpg

De mythen van ridders en draken zijn ons allemaal bekend. Ideologische verhalen over de strijd tegen het kwade in onze wereld. Natuurlijk bestaan ridders en draken niet (meer?) zoals ze zijn omschreven in deze mythen, maar toch vindt er een strijd plaats tussen goed en kwaad in onze hedendaagse maatschappij. In het kader van de JCI European Know How Transfer (EUKHT) ben ik in aanraking gekomen met de Members of European Parliament (MEP) en heb ik hun strijd aan den lijve mogen ondervinden. Ik hoop dan ook dat dit verhaal de ronde zal doen binnen JCI, zodat we ons allemaal bewust zijn van de rol die deze hedendaagse ridders in onze maatschappij hebben.

Vooropgesteld, mijn politieke ervaring is niet bestaand. Mijn interesse was nooit aanwezig. Ik ben naar de EUKHT2017 gegaan omdat ik de kansen die JCI biedt om nieuwe leerervaringen op te doen, met beide handen aanpak. En wat een ervaring is het gebleken!

De groep van 19 participanten uit 15 verschillende landen, was heel divers en bood prachtige internationale ervaringen. Met deze groep ben ik geïnformeerd over het functioneren van het Europees Parlement. Samen zijn we in gesprek gegaan over de misstanden in de vluchtelingenopvang en de problematiek van integratie.
Hoe kunnen wij als Active Citizens hier verandering in teweeg brengen? Hoe ziet die verandering eruit als we de politiek hierin zouden betrekken? Hoe kunnen wij als JCI ambassadors de politiek betrekken bij onze projecten? Deze drie vragen bleken heel relevant, want waar de politiek ophoudt gaat JCI verder!

JCI biedt namelijk de slagkracht van een grote organisatie, maar toch zijn wij relatief onbekend. Door de politiek aan JCI te verbinden kunnen wij meer impact maken en onze naamsbekendheid vergroten. Bovendien zijn de projecten die JCI ontwikkelt in staat om direct verandering in de maatschappij te realiseren en dit is iets waar de politiek vaak niet in slaagt. Door elkaar te informeren en de samenwerking aan te gaan, is Positive Change mogelijk.

Met deze informatie zijn we op pad gestuurd om drie dagen met een MEP door de stad van het Europees Parlement te reizen. Mijn reis was met Kati Piri van de PvdA, vertegenwoordiger van de Socialisten & Democraten binnen het parlement. Tijdens mijn tijd daar heb ik kennis gemaakt met de strijd van MEP's tegen misstanden in onze maatschappij, onze hedendaagse draken. Kati nam me mee naar de achterkamertjes om daar in gesprek te gaan met belanghebbenden, informanten, en partijgenoten. Van democratische politieke strategieën, van dictatuur tot mensenrechten, de doodstraf en terroristische dreiging, beveiliging van cyberspace en veel meer. Vanuit haar rol als rapporteur in de Turkije-kwestie ben ik veel te weten gekomen over de dreigende dictatuur in dit land. De permanente onderdrukking van de bevolking vraagt om heldhaftig, kordaat en ridderlijk optreden.

Ik wil graag afronden door mijn intenties met jullie te delen om een Dutch Know How Transfer binnen JCI Nederland op te zetten. Hiermee hoop ik de slagkracht van JCI in het gevecht tegen onze draken te versterken. Tegelijkertijd kunnen we hiermee onze naamsbekendheid vergroten. Ik kom graag in contact met JCI Ambassadeurs die in de Tweede Kamer actief zijn én met leden die interesse hebben om dit op te zetten.

Pee Groothuizen
JCI Haaglanden