CvA JCI Nederland in studio First Impression audiovisueel.jpg

Een verzoek aan alle huidig besturen van de kamers. Update nu de DLA in verband met de peildatum op 1 januari 2018. Het is de verantwoordelijkheid van het huidig bestuur om dat ’schoon’ over te dragen aan het nieuwe bestuur.