Ontmoet elkaar op JCI events

Leer meer over onze impact

JCI heeft door het hele land evenementen. Het bijwonen van deze evenementen is een heel mooie ervaring. Je ontmoet gelijkgestemden en ontdekt unieke (lokale) gebruiken. Je doet nieuwe ideeën op voor je eigen stad en leert meer over wat JCI allemaal te bieden heeft. Door jouw aanwezigheid breng je het netwerk een stapje verder.

Welke landelijke evenementen zijn er allemaal?

Drie keer per jaar – tijdens het College van Afgevaardigden (CvA) of de Nationale Conventie (NC) – vindt de landelijke vergadering van JCI Nederland plaats. Tijdens deze vergaderingen brengt het federatiebestuur je op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de vereniging én horen we graag jouw mening.

Januari CvA

Op de derde zaterdag in januari komen leden van JCI Nederland samen voor het eerste CvA van het jaar. Tijdens dit CvA vindt de officiële bestuursoverdracht plaats en wordt de inkomend voorzitter ceremonieel geïnstalleerd.

Mei CvA

Eind mei (soms begin juni) komen de besturen en leden bij elkaar voor de tweede landelijke bijeenkomst. Tijdens de vergadering hebben Kamers de mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken en hun invloed te laten gelden.

Nationale Conventie

Tijdens het eerste weekend van oktober genieten we een weekend lang van de Nationale Conventie. Een programma vol met vergaderingen, lezingen, workshops, netwerken en natuurlijk een gezellig feestje.