JCI voor jou

Four Areas of Opportunity

Door ons te richten op vier gebieden waar kansen liggen, creëren we als JCI meer veelzijdige leiders die effectief kunnen navigeren in een geglobaliseerde wereld. Samen zorgen we voor leden die een duurzame verandering kunnen creëren op lokale, nationale en internationale schaal.

Individuele ontwikkeling

Richt zich op leiderschapsontwikkeling, persoonlijke groei, leren en verbetering.
Voorbeeld: JCI Training zorgt ervoor dat leden blijven leren en groeien als leiders en individuen. 

Bedrijfsleven en ondernemerschap

Duurzame bedrijven, innovatie, ondernemerschap.
Voorbeeld: JCI Programma’s zoals Creative Young Entrepreneur openen nieuwe mogelijkheden voor business-minded leden.

Gemeenschappelijke impact

Problemen oplossen en bijdragen aan positieve verandering waar we wonen en werken.
Voorbeeld: Het ondersteunen van een gemeenschapsbehoefte door een focus op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) of door JCI RISE Projecten die leden een kans bieden om hun economieën en samenlevingen opnieuw op te bouwen met projecten die verankerd zijn in de economische realiteit, zoals het duurzaam herbouwen van de toerisme-industrie of het stimuleren van onderwijs in robotica voor jonge meisjes. 

Internationale samenwerking

Het bevorderen van verbindingen tussen alle mensen voor een meer geïntegreerde en onderling verbonden wereld.
Voorbeeld: JCI evenementen brengen leden uit meer dan 100 landen samen om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en hun zakelijke en vriendschapsnetwerken te ontwikkelen. 

Wat JCI wel en niet is

  • Het is geen liefdadigheidsinstelling, maar het biedt leden wel de mogelijkheid en de middelen om betekenisvolle veranderingen teweeg te brengen in de wereld om hen heen. Dit doen we door middel van lange termijn projecten die economische en maatschappelijke groei stimuleren. 
  • Het is geen school voor professionele trainers, maar het stelt leden wel in staat om enorme persoonlijke en professionele ontwikkelingen door te maken. 
  • Het is geen sociale club of zakelijke netwerkorganisatie, maar lid zijn van JCI opent de deur naar talloze mogelijkheden voor vriendschappen en partnerschappen in honderden sectoren.

Wat biedt JCI voor jou

Learning by doing

‘De kamer’ of ‘het lid’ bestaat niet. Iedereen haalt er op zijn of haar eigen wijze uit wat erin zit. En dat houdt niet op bij de grenzen van jouw gemeente of jouw land.

Onze leden werken aan het ontwikkelen van een netwerk, zetten zich in voor een positieve verandering in de maatschappij en zien de tijd die zij in JCI investeren als tegenprestatie voor de energie die ze halen uit het actief zijn binnen JCI. Learning by doing, noemen we dat. Regelmatig worden er landelijke en internationaal trainingen en evenementen rondom diverse thema’s georganiseerd. 

Dutch Academy

De Dutch Academy stoomt inkomende Kamerbesturen klaar voor een succesvol bestuursjaar. In het weekend wordt er gekeken naar persoonlijke ontwikkeling, het groepsproces en de formule voor groepssucces. De (on)geschreven regels van JCI worden je bijgebracht en je wordt gevoed met de waarden van de organisatie.