JCI IMPACT REPORT

nr 62. jaargang 18 - november 2020


Deze speciale editie van het MGZN, het Impact Report, is een bundeling van JCI projecten die het verschil maken.